Θέσεις Εργασίας

Θέση εργασίας 1

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εργασιακή εμπειρία σε φωτοβολταϊκά συστήματα για πλήρη απασχόληση.

Τα βασικά καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:

 • Μελέτες και κατασκευαστικά σχέδια για φωτοβολταϊκούς σταθμούς.
 • Την προμέτρηση των εγκαταστάσεων και εκπόνηση μελέτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων/αναφορών.

 

Απαραίτητα Προσόντα 

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στον τομέα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
 • Καλή γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου.
 • Καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των προγραμμάτων ΜS Office και AutoCAD.
 • Γνώση στην σύνταξη τεχνικών εκθέσεων/αναφορών.
 • Πολύ καλή γνώση του προτύπου KEHE, ΕΛΟΤ HD384 και ΕΛΟΤ 60364.
 • Εργασιακή εμπειρία σε ελέγχους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προετοιμασία φακέλου Υ.Δ.Ε.

 

Παρέχονται:

 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.
 • Προοπτική εξέλιξης σε μια αναπτυσσόμενη σύγχρονη εταιρεία.
 • Πλήρης Απασχόληση.
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον.

 

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στο info@energia.com.gr 

Θέση εργασίας 2

Υπεύθυνο Εργοταξίου για πλήρη απασχόληση σε εγκαταστάσεις ενεργειακών συστημάτων.

Τα βασικά καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:

 • Επίβλεψη και συντονισμός εργοταξίων. 
 • Τήρηση κανόνων ασφαλείας 

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Πολιτικού / Τοπογράφου-Χωροτάκτη Μηχανικού.
 • Ελάχιστη εμπειρία 5 ετών.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Κατοχή πτυχίου Αγγλικής γλώσσας. 
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. 
 • Υπευθυνότητα στον τομέα της οργάνωσης και επίβλεψης έργων.
 • Δίπλωμα Οδήγησης Β κατηγορίας.    

 

Παρέχονται:

 • Ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη γνώσεων στον τομέα των φωτοβολταϊκών. 
 • Πλήρης απασχόληση.

 

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στο info@energia.com.gr