Υπηρεσίες

1

Η ENERGIA

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ENERGIA δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την υλοποίηση ενεργειακών έργων που αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αφορούν σε ενεργειακά δίκτυα οικιακής χρήσης καθώς και σε βιομηχανικά δίκτυα. Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει ακολουθούν το πρότυπο πιστοποίησης ISO 9000:1:2015.

Συγκεκριμένα:

2

ENERGIA

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών

01/04

energia-panel

Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων

02/04

Asset 3

Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αυτοπαραγωγής – Net metering

03/04

energia-antlies-thermotiitas

Αντλίες θερμότητας

04/04

energia-annemogenitria

Ανεμογεννήτριες εγκατάσταση και λειτουργία

01/04

energia-panel

Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων

02/04

Asset 3

Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αυτοπαραγωγής – Net metering

03/04

energia-antlies-thermotiitas

Αντλίες θερμότητας

04/04

energia-annemogenitria

Ανεμογεννήτριες εγκατάσταση και λειτουργία

3

Η ENERGIA

Ειδικότερα:

Παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας

Παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας, σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών, απόλυτα προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών

Εκπόνηση μελετών

Εκπόνηση μελετών με έρευνα και αξιοποίηση σύγχρονων εφαρμογών

Ενεργειακές εφαρμογές

Σχεδιασμός των ενεργειακών εφαρμογών

Τεχνοοικονομική εκτίμηση

Τεχνοοικονομική εκτίμηση, μελέτη βιωσιμότητας, προμήθεια υλικών

Τεχνοοικονομική μελέτη

Αδειοδότηση, διαδικασίες χρηματοδότησης και επιδότησης με βάση την τεχνοοικονομική μελέτη.

Συντήρηση εξοπλισμού

Προγραμματισμός συντήρησης εξοπλισμού

Ενεργειακά έργα

Εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση του εξοπλισμού και τεχνική υποστήριξη των ενεργειακών έργων.

Παρακολούθηση του έργου

Συνεχής επίβλεψη, εποπτεία και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του έργου

Διάγνωση βλαβών

Διάγνωση βλαβών, άμεση αντιμετώπιση και διαχείριση τους εντός 24h

Μέτρηση εξοικονόμησης ενέργειας

Μέτρηση εξοικονόμησης ενέργειας μετά την αποπεράτωση του έργου

Υφιστάμενη εγκατάσταση

Διενέργεια αυτοψίας και διάγνωσης υφιστάμενης εγκατάστασης. Εύρεση λύσεων και προσαρμογή ως προς τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης προς όφελος του ενδιαφερομένου

Γιατί εμάς;

Μεγάλη εμπειρία

Η ENERGIA αποτελείται από ανθρώπους του χώρου με μεγάλη εμπειρία και ταυτόχρονα με καινοτόμες λύσεις για κάθε περίπτωση

Άμεση εξυπηρέτηση πελατών

Άμεση αντιμετώπιση και διαχείριση βλαβών

Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού

Πολυετής εμπειρία

Τεχνογνωσία

Πιστοποιημένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε μεγάλα έργα

Έρευνα

Έρευνα και αξιοποίηση σύγχρονων εφαρμογών

Πρότυπο πιστοποίησης ISO 9001:2015

Οι υπηρεσίες της ακολουθούν το πρότυπο πιστοποίησης ISO 9001:2015

Φωτοβολταϊκά

Συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρείες Φ/Β προϊόντων

Συνεργασία

Συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες μεγάλες εταιρείες προϊόντων θέρμανσης – ψύξης